[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

6 / ธ.ค. / 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จำนวน 3 โครงการ
6 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ธ.ค. / 2562 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ธ.ค. / 2562 : ประกาศราคากลาง
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
2 / ธ.ค. / 2562 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ประกาศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 / ธ.ค. / 2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุุนศรี
29 / พ.ย. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
28 / พ.ย. / 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวสารประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / พ.ย. / 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ย. / 2562 : การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / พ.ย. / 2562 : ประกาศ อบต.
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2562
รายงานสถิติผู้มาใช้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2562
18 / พ.ย. / 2562 : ประกาศ อบต.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์'
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562
12 / พ.ย. / 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / พ.ย. / 2562 : ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
12 / พ.ย. / 2562 : เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17