[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

4 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะจาะจง
1 / มี.ค. / 2562 : ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 / มี.ค. / 2562 : ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
22 / ก.พ. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
20 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ก.พ. / 2562 : ประกาศราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 / ก.พ. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพระเจาะจง
11 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 / ก.พ. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
8 / ก.พ. / 2562 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตุำบลขุนศรี
8 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ก.พ. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯ
6 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัยมลพิษทางอากาศ
ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5
31 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / ม.ค. / 2562 : ประกาศ อบต.
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2562

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17