[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)

จันทร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


/UserFiles/File/การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(2).PDFเข้าชม : 8


การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 29 / มิ.ย. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 16 / มิ.ย. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 29 / พ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 25 / พ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 13 / พ.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17