[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓

อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๓.PDF

ภ.ด.ส.๑.pdfเข้าชม : 13


ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ 30 / มิ.ย. / 2563
      แผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 / ต.ค. / 2561
      ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 10 / ต.ค. / 2560
      แผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้ 9 / ต.ค. / 2560
      แผนปฎิบัติการจัดเก็บรายได้ 4 / พ.ย. / 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17