[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓

พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


ประกาศ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2563.jpg

/รายรับจริง ไตรมาสที่ 4/2563.pdf

/รายจ่ายจริง ไตรมาสที่ 4/2563.pdfเข้าชม : 11


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ 15 / ต.ค. / 2563
      ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ 9 / ก.ค. / 2563
      ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ 8 / เม.ย. / 2563
      ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ 5 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๒ 16 / ต.ค. / 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17