[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)

พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน1รายการ.PDF

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน83-1267 นนทบุรี.PDF

การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน81-3974 นนทบุร่ี.PDFเข้าชม : 29


การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 15 / ม.ค. / 2564
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 13 / ม.ค. / 2564
      จัดทำร่างขอบเขตของงาน 7 / ม.ค. / 2564
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 28 / ธ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 21 / ธ.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17