[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายปิ่นทองแลนด์ ซอย2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปิ่นทองแลนด์

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding).PDFเข้าชม : 84


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่2เชื่อมหมู่ที่3 หมู่ที่5 22 / เม.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กหมู่ที่2 เชื่อมหมู่ที่5 21 / เม.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายปิ่นทองแลนด์ ซอย2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปิ่นทองแลนด์ 8 / เม.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังไม่ให้เกิดความเสียหายกับถนน 17 / มี.ค. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่่ที่ 6 11 / มี.ค. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17