[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเก็บ และขนขยะมูลฝอย

ศุกร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเก็บ และขนขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2564

 เข้าชม : 61


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การแสดงนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 10 / พ.ค. / 2564
      การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 10 / พ.ค. / 2564
      รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 / พ.ค. / 2564
      รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 10 / พ.ค. / 2564
      รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 / พ.ค. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17