[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีสมัยสามัญ

พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564

กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 .pdfเข้าชม : 76


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 / ก.ย. / 2564
      เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีสมัยสามัญ 22 / ก.ค. / 2564
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 20 / ต.ค. / 2563
      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 30 / ก.ค. / 2563
      ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 9 / มิ.ย. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17