[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)

อังคาร ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564


การจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฯ จำนวน  3  กล่อง.pdf

/UserFiles/File/147(3).pdfเข้าชม : 123


การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 10 / ส.ค. / 2564
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 5 / ส.ค. / 2564
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 27 / ก.ค. / 2564
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 8 / ก.ค. / 2564
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 5 / ก.ค. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17