[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พุธ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2564


/UserFiles/File/123(8).pdf



เข้าชม : 58


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 19 / ต.ค. / 2564
      "รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 (Global Hand Washing Day)" 14 / ต.ค. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 เชื่อมหมู่ที่ 8(ต่อจากเดิม)ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 14 / ต.ค. / 2564
      ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 / ก.ย. / 2564
      ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายและการใช้น้ำอย่างประหยัด 21 / ก.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17