[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารกระดาษ A3 กระดาษอาร์ต จำนวน 8 แผ่น.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขนาด 2.50 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 36


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24 / พ.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22 / พ.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 / พ.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 / พ.ย. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 / พ.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17