[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 9618.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงตรวจเช็คไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนภายในเขตตำบลขุนศรี จำนวน 3 สาย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม )โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 79


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 / ม.ค. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 / ม.ค. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 / ธ.ค. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 / ธ.ค. / 2564
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 24 / พ.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17