[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2565


ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประกาศกำหนดประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ได้กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2565

/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญสมัยแรก.pdfเข้าชม : 54


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน 20 / ม.ค. / 2565
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 6 / ม.ค. / 2565
      ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24 / ธ.ค. / 2564
      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 1 / ธ.ค. / 2564
      ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 29 / พ.ย. / 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17