[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุที่ใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี จำนวน2รายการ ประปีงบประมาณ 2565.PDF

ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจัดจ้าง ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 510-57-0032.PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและกระเบื้องปูพื้นสำนักงาน.PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนโช๊คประตูห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 งาน.PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเทลานคอนกรีตหนา จำนวน 1 งาน.PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างสีสเปรย์ จำนวน 2 ลัง.PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 27


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 28 / มิ.ย. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 23 / มิ.ย. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22 / มิ.ย. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 / มิ.ย. / 2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 7 / มิ.ย. / 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17