[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

สัญญาซื้อ/จ้าง
สัญญาจ้างเลขที่ E10/2565

จันทร์ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


สัญญาจ้างเลขที่  ๑๐/๒๕๖๕.pdfเข้าชม : 73


สัญญาซื้อ/จ้าง 5 อันดับล่าสุด

      สัญญาจ้างเลขที่ E13/2565 8 / ส.ค. / 2565
      สัญญาจ้างเลขที่ 12/2565 8 / ส.ค. / 2565
      สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565 29 / มิ.ย. / 2565
      สัญญาจ้างเลขที่ E10/2565 27 / มิ.ย. / 2565
      สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๕ 21 / มิ.ย. / 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17