[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

อังคาร ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


/เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565.pdfเข้าชม : 66


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ 17 / ส.ค. / 2565
      ประกาศ 17 / ส.ค. / 2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 16 / ส.ค. / 2565
      ประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย 15 / ส.ค. / 2565
      ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย 10 / ส.ค. / 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17