[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา**

จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ประกาศเข้าชม : 264


ประกาศ อบต. 5 อันดับล่าสุด

      สัญญาจ้าง E๔/๒๕๖๒ 14 / มิ.ย. / 2562
      รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี ๒๕๖๑ 12 / มิ.ย. / 2562
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 29 / พ.ค. / 2562
      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 29 / พ.ค. / 2562
      ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 22 / ก.พ. / 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17