[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2

จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


 ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ ๒.pdfเข้าชม : 9


การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) 14 / ม.ค. / 2563
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) 14 / ม.ค. / 2563
      ราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6 13 / ม.ค. / 2563
      ร่างขอบเขตงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2 13 / ม.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) 9 / ม.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17