[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง
ราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6

จันทร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


 ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ ๖.pdfเข้าชม : 152


การจัดทำร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 29 / มิ.ย. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 16 / มิ.ย. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 29 / พ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 25 / พ.ค. / 2563
      การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR) 13 / พ.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17