[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

ข่าวสารประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2

อังคาร ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2563


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี.PDFเข้าชม : 150


ข่าวสารประกวดราคา 5 อันดับล่าสุด

      ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสน่ห์ หมู่ที่ ๕ 26 / มี.ค. / 2563
      ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเสน่ห์ หมู่ที่ ๕ 11 / มี.ค. / 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองสิบศอก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 5 / มี.ค. / 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดคลองขุนศรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 5 / มี.ค. / 2563
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีเชิดชู หมู่ที่ 3 30 / ม.ค. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17