[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

นายหนูกัน อ่อนบัวขาว
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายกวีวัฒน์ ศรีพุทธิยากร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 

นายชัยยพล หนองหาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายพิเชษฐ์ ปริพินิจฉัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17