[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  


         วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

                    “ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมประเพณีวัฒนธรรม  คุณภาพคู่คุณธรรม  นำการเมือง  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ประชาชนร่วมใจ”

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17