[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
27 / ก.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / ก.ค. / 2564
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / ก.ค. / 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีสมัยสามัญ
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564
19 / ก.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 / ก.ค. / 2564
รายงานผลตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< กรกฏาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

 

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน นำเทียนจำนำพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์
จัดกิจกรรม ตลาดมินิรีไซเคิล
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้จัดกิจกรรม ตลาดมินิรีไซเคิล
รางวัลระดับดีเด่น ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเด่น
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พรบ.สภาตำบลและแงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17