[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
30 / ก.ย. / 2563
วิธีทำระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายและการใช้น้ำอย่างประหยัด
ตามโครงการรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและการใช้น้ำอย่างประหยัด
30 / ก.ย. / 2563
สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 โครงการติดตั้งเสากล้อง CCTV จำนวน 12 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
30 / ก.ย. / 2563
สัญญาจ้างเลขที่ 10/2563 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ามัสยิด หมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
30 / ก.ย. / 2563
สัญญาจ้างเลขที่ E9/2563 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื้อม หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
30 / ก.ย. / 2563
สัญญาจ้างเลขที่ E8/2563 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบัวแก้ว หมุ่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

                

  

          

 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลขุนศรี และสามชิกชมรมโดย ตำแหน่ง เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเข้สศู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีคูณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้รั
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
โครงการบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดนนทบุรี จากมาตราการ แก้ไข้ปัญหาการแพร่กระจ่ายของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
อบจ.นนทบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคใหแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลขุนศรี
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม


คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการองค์ความรู้
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๕๘
ขั้นตอนการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการปฏิบัติงานตามกม.สาธารณสุข

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17