[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
25 / เม.ย. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 / เม.ย. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโต๊ะนุ้ย
หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
24 / เม.ย. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกซอยพระพรหม หมู่ที่ ๑
ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
23 / เม.ย. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / เม.ย. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<< เมษายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

 

 

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อบต.ขุนศรีได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการภาษีเคลื่อนทีี่ ประจำปี ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมตามโครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
กองคลัง อบต.ขุนศรี โดยนายเข็ม พุ่มแย้ม นายก อบต.ขุนศรี ได้จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑โดยเชิญประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขต อบต.ขุนศรี เข้าร่วมประชุมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบชำระภา


คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
คู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สิวที่หลัง
มาร่วมสนุกกันได้ที่นี่ www.towinners.com


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17