[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
15 / ม.ค. / 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
14 / ม.ค. / 2563
การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
14 / ม.ค. / 2563
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
14 / ม.ค. / 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ม.ค. / 2563
ราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< มกราคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 

                

  

            

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองขุนศรี
กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมนำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM-Ball) มาฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำลำคลอง
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562


แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎหมายบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
พรบ.ภาษีบำรุงท่้องที่ พ.ศ. 2508

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก
โรคไต


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17