[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
6 / ธ.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จำนวน 3 โครงการ
6 / ธ.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 / ธ.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 / ธ.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ธ.ค. / 2562
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< ธันวาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
                

  

                   

 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองขุนศรี
กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมนำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM-Ball) มาฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำลำคลอง
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลขุนศรี
ครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีฯ


แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก
โรคไต


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17