[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
10 / พ.ค. / 2564
การแสดงนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
10 / พ.ค. / 2564
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
10 / พ.ค. / 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
10 / พ.ค. / 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
10 / พ.ค. / 2564
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ
โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เรียกประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564
โครงการร่วมใจควบคุมประชากรสุนัขและแมว ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
การจดทะเบียนพาณิชย์
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17