[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
29 / มิ.ย. / 2565
สัญญาจ้างเลขที่ 11/2565
ซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 8031 นนทบุรี
29 / มิ.ย. / 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 7
29 / มิ.ย. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
28 / มิ.ย. / 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 / มิ.ย. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนในตำบลขุนศรี
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพแก่ประชาชนในตำบลขุนศรี " กินดี อยู่ดี เพิ่มรายได้ "
ประชุมหารือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย ได้ดำเนินโครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
คำแนะนำการขออนุญาตเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หนัง
777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17