[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ขุนศรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

  อาทิตย์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560)เข้าชม : 285

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17