[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

4 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
3 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
28 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วิธีโดยเฉพาะเจาะจง
22 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
20 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของไทย
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของไทย
15 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
องค์กาาบริหารส่วนตำบลขุนศรี
15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
พฤศจิกายน 2560
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก "ชุมชนใส่ใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
แผนกำหนดการดำเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
12 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ในวันทำการ
28 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
22 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม