[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


กองการศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

นางละเอียด คงคาล้ำเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

น.ส.ผุสดี แป้นเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางนงค์นุช คำภูแสน
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวรุ่งนภา พุ่มแย้ม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

น.ส.เบญจวรรณ สระทองลอย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย

 

น.ส.สำอาง แช่มจ้อย
ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย

 

น.ส.พรรณนภา เพ็ชรจันทร์
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

น.ส.รสรินทร์ ธัญญาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม