[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

 


กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นายประทีป รัตน์นุ่มน้อย
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

 

น.ส.ศรัณยา แซ่ลิ้ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

น.ส.ภัศรา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17