[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
8 / ธ.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 / ธ.ค. / 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อยจะมาขอรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย
29 / พ.ย. / 2564
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
24 / พ.ย. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 / พ.ย. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 

เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนในเขตตำบลขุนศรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
โครงการรณรงค์การบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและการใช้น้ำอย่างประหยัด
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนขึ้น ณ บ้านเลขที่ 27/3 หมู่ 4
โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน ประจำหมู่ 2
พ่นหมอกควันฆ่ายุงลายในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏิบัติในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง
พรฎ.ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่

777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17