[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
19 / ต.ค. / 2564
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
14 / ต.ค. / 2564
"รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 (Global Hand Washing Day)"
กองสาธารณสัขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมกัน "รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2564 (Global Hand Washing Day)" 15 ตุลาคม 2564
14 / ต.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่6 เชื่อมหมู่ที่ 8(ต่อจากเดิม)ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6เชื่อมหมู่ที่8
14 / ต.ค. / 2564
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔
14 / ต.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่5 หมู่ที่2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรร้อย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 เชื่อมหมู่ที่5 หมู่ที่ 2
<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

 

พ่นหมอกควันฆ่ายุงลายในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประสานงานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระราม 6 ร่วมกับกรมชลประทาน นำเรือเครื่องจักร กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ อำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
รับมอบชุด PPE
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ท่านสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17