[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
15 / ม.ค. / 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
14 / ม.ค. / 2563
การจัดทำร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
14 / ม.ค. / 2563
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
14 / ม.ค. / 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 / ม.ค. / 2563
ราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TERM of Referece,TOR) ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวแก้ว หมู่ที่ 6
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< มกราคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

 

                

  

            

 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล
กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม และกิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองขุนศรี
กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมนำก้อนจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM-Ball) มาฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำลำคลอง
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562


แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก
โรคไต


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17