[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
22 / ก.ย. / 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 / ก.ย. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขทวี หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
21 / ก.ย. / 2564
ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายและการใช้น้ำอย่างประหยัด
วิธีทำถังดักไขมันอย่างง่ายและการใช้น้ำอย่างประหยัด
20 / ก.ย. / 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม ครั้งที่7)
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
16 / ก.ย. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<< กันยายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

 

พ่นหมอกควันฆ่ายุงลายในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เข้าดำเนินการพ่นหมอกควันฆ่ายุงลาย
กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ประสานงานไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองพระราม 6 ร่วมกับกรมชลประทาน นำเรือเครื่องจักร กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ร่วมกับ อำเภอไทรน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
รับมอบชุด PPE
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ท่านสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับในการประชุมสภา พ.ศ. 2547 ปและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17