[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
21 / เม.ย. / 2564
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔
21 / เม.ย. / 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประชาสัมพันธ์รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
9 / เม.ย. / 2564
แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี เรื่อง แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการเก็บ และขนขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 12-19 เมษายน 2564
8 / เม.ย. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายปิ่นทองแลนด์ ซอย2 หมู่ที่ 2 บ้านคลองโต๊ะนุ้ยพร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายปิ่นทองแลนด์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
8 / เม.ย. / 2564
สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2564
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
                                                      

                   

 

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน

 

  

 

โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ
โครงการรณรงค์ลดการผลิตขยะ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้เรียกประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564
โครงการร่วมใจควบคุมประชากรสุนัขและแมว ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนศรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขและแมวจรจัดในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี
โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนางสาวสมทรง เจริญผล ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน


คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17