[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
20 / พ.ค. / 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏบัติราชการแทน
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิื่น
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / พ.ค. / 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 1/2565
19 / พ.ค. / 2565
สัญญาจ้างเลขที่ E๕/๒๕๖๕
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินเลียบคลองลัดศรีนวล หมู่ที่ 7
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี โดยนายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19)เชิงรุก
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้มอบนายบัญชา ผลตาล รองนายกฯ นายสมยศ สาดี รองนายกฯ และนายสุริยา นรวรรณ เลขาฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ร่วมงาน 125 ปี กำปงโต๊ะนุ้ย
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ เข้าร่วมงาน 125 ปี กำปงโต๊ะนุ้ย กับการก้าวย่างอย่างมั่นคง และร่วมเปิดป้ายอาคารเรียน อาคารเรียน


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
คู่มือการปฏิงานประชุมสภา

หนัง
777
สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17