[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  

  

ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


/คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdfเข้าชม : 281


ความรู้ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 อันดับล่าสุด

      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 / พ.ค. / 2564
      คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ 14 / ก.ค. / 2563
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 25 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย 15 / มิ.ย. / 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17